Toimitusehdot

Kirjat toimitetaan 15.9.2016 alkaen jolloin ne tulevat painosta, toimitusaika sen jälkeen noin 1 viikko,korkeintaan kuitenkin 14 pv. Se. toimitetaan lähimpään postiin tai suoraan postilaatikkoon.  Virtuaalikirjaan toimitamme tunnukset sähköpostitse heti kun olemme aktivoineet ne. Tunnukset saat 2 arkipäivän kuluessa.

Innostavaa lukukokemusta!

Printtikirjan tilaukset, ostoehdot, toimitukset ja käyttöoikeus

1. Tilaukset

Kun tilaus on saapunut, lähetetään siitä tilausvahvistus asiakkaalle sekä mahdolliset muut tilanteeseen liittyvät tiedotteet. Sopimus on syntynyt, kun asiakas on jättänyt tilauksen tilauslomakkeelle ja kirja on lähetetty hänelle. Mahdollisesta tilauksen peruutuksesta aiheutuneet kulut maksaa asiakas. Ryhmätilaukset pyydetään tilaamaan sähköpostitse osoitteeseen info@mahlakaarto.fi. Ryhmätilauksesta voidaan neuvotella erillinen hinta.

2. Hinnat ja maksaminen

Printtikirjaa voi tilata suoraan ID Mahlakaarto oy:ltä tästä verkkokaupasta tai myös sitä myyvistä kirjakaupoista. Printtikirjan hinta ID mahlakaarrossa on 42.50 kpl sisältäen alvin. Hintaan lisätään postituskulut 4.90 e. Mikäli tilaus on sovittu maksettavaksi laskulla, lasku lähetetään toimituksen yhteydessä, maksuehto 14 vrk. Maksun myöhästymisessä sovelletaan yleisiä korkolain ehtoja (16 %).

3. Toimitukset

Kirja pyritään toimittamaan viikon kuluessa asiakkaalle, kuitenkin viimeistään 14 vrk tilauksesta. Jos kirjan painos on loppunut tai kysymyksessä on joku muu tilanteeseen vaikuttava tekijä kirjan toimittamisessa, siitä informoidaan asiakasta erikseen. Kirjaa koskevat tiedustelut, yhteydenottopyynnöt tai reklamaatiot voi lähettää sähköpostitse info@mahlakaarto.fi. Käyttämättömällä kirjalla on 7 vrk palautusoikeus. Tällöin asiakas itse maksaa palautuksesta aiheutuneet postimaksut.

4. Käyttöoikeus kirjan aineistoon ja tekijänoikeus

Kirja sisältää tekijänoikeudella ja immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän lupaa kirjan aineiston kopioimiseen, levittämiseen tai hyödyntämiseen muutoin kuin henkilökohtaisessa käytössään.


Virtuaalikirja - palvelun käyttöehdot

1. Sopimuksen osapuolet

Idearäätäli Oy, Annankatu 21, 28300 Pori, Suomi (myöhemmin ”Yritys”) , toimittaa ja tarjoaa alustan ID-Mahlakaarto Oy:n (myöhemmin ”Tuottaja”) tuottamalle tekstisisällölle, joka on tarkoitettu Virtuaalikirja-palvelun käyttäjälle (myöhemmin ”Asiakas”) näiden ehtojen mukaisesti.

2. Sopimuksen kohde

Tällä sopimuksella määritellään ne ehdot, joilla Yritys toimittaa Virtuaalikirja –palveluja (myöhemmin ”Palvelut”) tilauksesta Asiakkaalle. Palvelun sisältö määräytyy Palvelun tilauksen yhteydessä.

3. Sopimuksen syntyminen ja kesto

3.1 Sopimus syntyy, kun Asiakas on tilauksen yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot.

3.2 Asiakkaalla ei ole tilauksen peruuttamisoikeutta sen jälkeen kun Palvelun toimittaminen on Asiakkaan suostumuksen perusteella sähköisesti aloitettu. Tilaus tulee sitovaksi Asiakkaan saatua tilaukselleen tilausvahvistuksen.

3.3 Yritys ilmoittaa sopimuksen ajallisen keston Asiakkaan tilauksen yhteydessä tai muulla tavoin palvelussa. Asiakkaan tulee huomioida, että Palvelu ja sen sisältämät ominaisuudet eivät ole luonteeltaan pysyviä, eikä Yritys takaa Palvelun muuttumattomuutta. Käyttäjätunnusta tai muuta Palveluun liittyvää henkilökohtaista tietoa ei säilytetä sopimuskauden päätyttyä.

4. Tunnistautuminen

4.1 Palvelun osien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa tai muuta Yrityksen hyväksymää tunnistautumismenettelyä.

4.2 Yrityksellä on oikeus valita Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet.

4.3 Käyttäjätunnukset säilyvät Yrityksen omistuksessa eikä Asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

5. Palvelut, niiden tilaaminen ja aikataulu

5.1 Yritys toimittaa Asiakkaalle kaikki tämän tilaamat Palvelut. Palvelun käyttöoikeus siirtyy Asiakkaalle tilauksen yhteydessä vahvistetuksi määräajaksi. 

5.2 Yritys pyrkii toimittamaan Asiakkaalle Palvelun kohtuullisessa ajassa tilauksen vahvistuksen jälkeen.

5.3 Yrityksellä on oikeus tarjota Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Yrityksellä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Mikäli tälläiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tälläisista muutoksista.

5.4 Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja yhteydet eivät kuuluu Palvelun sisältöön. Asiakas vastaa tälläisten laitteiden. yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja päivityksistä.

6. Palvelun ylläpitäminen, muutokset ja lopetus

6.1 Yritys pyrkii parhaan kykynsä mukaan huolehtimaan Palvelun toimivuudesta sekä pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset keskeytykset ja virheet kohtuullisessa ajassa.

6.2 Yrityksellä on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Yritys pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa.

6.3 Yritys pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista ja Palvelun tilapäisistä keskeytyksistä kohtuullisessa ajassa etukäteen, esimerkiksi Palvelussa julkaistavilla tiedotteilla.

6.4 Yrityksellä on oikeus lopettaa palvelun tai sen osan tuottaminen. Yrityksen tulee tällöin pyrkiä ilmoittamaan tästä etukäteen Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa, esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

7. Yrityksen ja Tuottajan velvollisuudet

7.1 Yritys tuottaa kaikki Palvelut huolellisesti ja tehtävän vaatimalla ammattitaidolla tämän sopimuksen sekä voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisesti. Palvelut tulee toteuttaa parhaalla mahdollisella laadulla, hyvää teknistä tapaa noudattaen.

7.2 Tuottaja vastaa Palvelun tekstisisällöstä. Tuottaja sitoutuu toimittamaan Yritykselle tämän tarvittamat tiedot Palvelun toimittamiseksi Asiakkaalle. Tuottaja toimittaa Yritykselle Palveluiden tuottamiseksi tarvittavat tiedot ja tekstisisällön. Yritys ei vastaa tietojen oikeellisuudesta, mikäli tiedot on saatu Tuottajan asiakkaalta taikka muulta kolmannelta taholta. Tuottajan tulee välittömästi ilmoittaa Yritykselle, mikäli se havaitsee annetuissa tiedoissa virheitä taikka puutteita.

7.3 Yritys vastaa Palvelun tuottamiseksi tarvittavien työkalujen, laitteiden, instrumenttien ja ohjelmistojen (”Työkalut”) hankkimisesta.

8. Asiakkaan velvollisuudet

8.1 Asiakas vastaa Palvelussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta eikä yrityksellä ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja

8.2 Palvelun käyttäjän on noudatettava tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa oman tunnuksensa ja salasanansa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista tai kustannuksista.

9. Hinnat ja maksuehto

9.1 Palvelun käyttöoikeus myydään Asiakkaalle määräaikaisena. Palvelun hinta vahvistetaan Palvelun tilauksen yhteydessä. Ellei muuta ole sovittu, hintoihin sisältyy ALV.

9.2 Asiakas maksaa Palvelun käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut.

9.3 Maksu on maksettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna Asiakkaasta tai Asiakkaan vastuulla olevan syyn takia. Sopimuksen päättyessä Yritys ei palauta Asiakkaan ennakkoon maksamia maksuja.

9.4 Yritys pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.

9.5 Palvelu maksetaan laskulla tai verkkokaupan maksutavoilla. Maksun viivästyessä viivästyskorko on korkolain mukainen.

10. Tekijänoikeus

10.1 Kaikki Palveluiden toteuttamisen yhteydessä tehtyyn työhön liittyvät oikeudet ja Palveluiden tulokset, mukaan lukien laaditut asiakirjat ja dokumentit, ovat yksinoikeudella Yrityksen omaisuutta. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä sopimuksella ei siirretä Asiakkaalle mitään immateriaalioikeuksia.

10.2 Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. Palvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi tehdä vaatimuksia suoraan Asiakasta kohtaan suojatun aineiston tämän kohdan vastaisen käytön perusteella.

10.3 Yritys myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden Yrityksen sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja Yrityksen ohjeiden mukaan ja vain välittömästi Palvelun käyttöön liittyen.

10.4 Yritys vastaa siitä, että se ei Palveluiden tuottamisessa riko kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Lisäksi Yritys vastaa siitä, ettei se sisällytä luvatta Palveluun sellaista materiaalia tai tietoa, johon kolmannella on omistus- taikka muu oikeus.

11. Sopimuksen voimassaolo, sopimuksen rikkominen ja sen purkaminen

11.1 Nämä ehdot tulevat voimaan 1.7.2016 ja sopimus on voimassa toistaiseksi.

11.2 Sopimus voidaan kirjallisin ilmoituksin purkaa määräajasta riippumatta, jos toinen osapuoli olennaisesti laiminlyö tai tahallaan rikkoo tämän sopimuksen ehtoja.

11.3 Lisäksi Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus, mikäli Tuottajan palvelusuhde Yrityksen kanssa olennaisesti muuttuu ja tästä muutoksesta saattaa aiheutua vahinkoa sopimuksen toteuttamiselle tai osapuolten yhteistyölle.

12. Ylivoimainen este

12.1 Mikäli sopimusvelvoitteiden täyttyminen estyy ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta, on esteeseen vetoavan osapuolen välittömästi ilmoitettava esteestä toiselle osapuolelle sekä tehtävä kaikki kohtuullinen esteen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

12.2 Ylivoimaisena esteenä pidetään työselkkausta ja muuta olosuhdetta, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa, esimerkiksi tulipalo, sota, liikekannallepano tai sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina ja meteli, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman saannin rajoitukset. Edellä mainitut olosuhteet hyväksytään ylivoimaiseksi esteeksi vain, mikäli niiden vaikutusta sopimuksen täyttämiseen ei voitu sopimuksen tekohetkellä ennakoida.

12.3 Jos sopimusvelvoitteen täyttyminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin täysimääräisenä kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

13. Sopimuksen siirtäminen

13.1 Osapuolet eivät voi siirtää tätä sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen osapuolen kirjallista hyväksymistä.

14. Reklamointi ja vahingonkorvaus

14.1 Asiakkaan on reklamoitava Yritykselle havaitsemastaan virheestä ja vaadittava virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

14.2 Yrityksellä on oikeus oikaista virhe kohtuullisessa ajassa.

14.3 Yritys ei ole vastuussa virheen aiheuttamista vahingoista, jos virhe aiheutuu Yrityksestä riippumattomasta syystä taikka Yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny.

14.4 Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. Yritys ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista, eikä tulonmenetyksestä. Yrityksen korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön.

15. Asiakkaan palvelun sulkeminen

15.1 Yrityksellä on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu kokonaan tai osittain ja jättää Asiakkaan antama toimeksianto täyttämättä, jos:

  1. asiakas on laiminlyönyt erääntyneen saatavan suorittamisen maksukehotuksesta huolimatta,
  2. asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
  3. asiakas on antanut Asiakkaan Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja, tai
  4. on syytä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan.

16. Välillinen vahinko

16.1 Yritys ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä eikä Palvelun sisällöllisestä virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

17. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

17.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

17.2 Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan tai Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeuteen käsiteltäväksi. Mikäli kuluttajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa, Suomessa.

18. Muut ehdot

18.1 Tämän sopimuksen otsikot ja alaotsikot ovat sisällytetty sopimukseen ainoastaan helpottamaan sopimuksen lukua ja mukavuussyistä. Otsikot ja alaotsikot eivät ole sopimuksen osia eivätkä ne vaikuta sopimusehtojen merkitykseen tai tulkintaan.